ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ครูพนิดา ชมยินดี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
             

ครูพนิดา  ชมยินดี

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062   

 Kruda@bspc.ac.th

Activity

StatisticCounter

31623

KMe : KMe © 2021