ยินดีต้อนรับเข้าสู่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบาสะพาน ปรัชญา ภวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการฝึกฝน วิสัยทัศน์ ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ
         

กิจกรรม