งานพัสดุ

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 032-697062

 http://parcelwork.bspc.ac.th/

เพื่อนสมาชิก