งานอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 032-697062   

  building.bspc.ac.th

เพื่อนสมาชิก