ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซด์ครูบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ครูบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 ม.1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

 032-697062   

กิจกรรม

สถิติเยี่ยมชม

5860