วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

101 หมู่1 ตำบลทองมงคล

อำเภอบางสะพาน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 032-697062   

 bspc.ac.th@hotmail.com

เพื่อนสมาชิก