ยินดีต้อนรับสู่เว็ปครูจิตวัฒนา บุญเลิศ

ยินดีต้อนรับ สูเวปไซต์

นายจิตวัฒนา  บุญเลิศ 
ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

                         
   

แผนการสอน 2/2565

รายงานปฏิบัติหน้าที่ 2/2565

PA

เกียรติบัติ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 2

กิจกรรม

การวิจัย

สื่อดิจิตอล เทคนิคช่างกล

สื่อดิจิตัล งานกัด

เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ เกี่ยวกับช่างกลฯ

สถิติเยี่ยมชม

2883