2. การบริการที่ดี

2. การบริการที่ดี

การให้บริการ ผู้เรียน,ผู้ปกครองและผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูฯ

     1. การให้บริการ ผู้เรียน  

                    -คณะกรรมการรับรายงานตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษาใหม่รอบโควตา ประจำปี 2566

                               - คณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   2. การให้บริการ ผู้ปกครอง 

                     -ให้บริการผู้ปกครองที่พานักเรียนมารายงานตัวลงทะเบียน (ให้คำแนะนำ อธิบายค่าใช้จ่ายต่างๆ ณ ห้อง 421)

                               - งานบางสะพานบานสะพรั่ง บางสะพานยั่งยืนด้วย บีซีจี โมเดล (BCG Model) มหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา ประจำปี 2565)  กิจกรรมจำหน่ายคูปองจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับผู้ปกครอง ประชาชน ต่างๆ

   3. การให้บริการ ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพครูฯ  

                     - ประสานงานธนาคารออมสิน โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (เปิดบัญชีใหม่)

                               -  ให้บริการผู้ร่วมประกอบวิชาชีพใน กิจกรรมส่งเสริมการออมสลากออมสินพิเศษ 1 ปี และ Protect Life