1.5 การปรับประยุกต์ตามการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

1.5 การปรับประยุกต์ตามการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

 

ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ

(ข้อตกลงในการพัฒนา 1.การดำเนินการในประเด็นท้าทาย)

        การปรับประยุกต์ตามการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน