1.2 วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ

(ข้อตกลงในการพัฒนา 1.การดำเนินการในประเด็นท้าทาย)

        วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล