1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

วิชาโครงการ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บทที่ 6
บทที่ 7
บทที่ 8
บทที่ 9
บทที่ 10

งานปรับประกอบฯ

• งานตะไบ 1
• งานตะไบ 2
• งานขูด
• ล้อหินเจียระนัย ขัดเงา หินขัด
• งานประกอบ
• พื้นฐานงานขูด 1
• พื้นฐานงานขูด 2
• การขูดบ่อน้ำมัน
• การขูดด้วยมือ
• การทดสอบงานขูด
• งานขูด Bed way เครื่องกลึง
• การเลือกใช้หินเจียระนัยให้เหมาสมกับงาน

งานปรับประกอบฯ

• งานตะไบ 1
• งานตะไบ 2
• งานขูด
• ล้อหินเจียระนัย ขัดเงา หินขัด
• งานประกอบ
• พื้นฐานงานขูด 1
• พื้นฐานงานขูด 2
• การขูดบ่อน้ำมัน
• การขูดด้วยมือ
• การทดสอบงานขูด
• งานขูด Bed way เครื่องกลึง
• การเลือกใช้หินเจียระนัยให้เหมาสมกับงาน

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

• การเลือกใช้ล้อหินเจียร ให้เหมาะกับงาน

• การแต่งหน้าล้อหินเจียระนัย

• การลับดอกสว่าน

• งานลับมีดกลึงH.S.S.

• เทคนิคการลับลดมุมจิกดอกสว่าน

• การเลือกดอกสว่าน

• รวมภาพกระบวนการเจาะ

• ดอกสว่านแบบต่างๆ

• เครื่องเจาะ

• ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ

• ส่วนประกอบของดอกสว่าน 1

• ส่วนประกอบของดอกสว่าน 2
• ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องกลึง

• งากลึงเกลียวขวา 1

• การกลึงเกลียวซ้าย 1

• งานพิมพ์ลาย

• งานกลึงเยื้องศูนย์

• กลึงเกลียวท่อ 1

• งานกลึงเกลียวท่อ 2

• กลึงเกลียวโดยใช้นาฬิกา

• กลึงเกลียวข้อต่อขุดบ่อบาดาล

• Drill Pipe Connection Inspection Process

• CNC Machine Lathe Threading API Connection

• Turning tapered thread

• เลือกใช้ Countersink

• การเพิ่มอายุการใช้งานของเม็ดมีด

• เม็ดมีดดูอย่างไร เหมาะสมกับเหล็กอะไร

• วิธีเลือกเม็ดมีดกลึงปอกกลึงปาดยังไง เลือกมุมด้ามมีดยังไงให้เหมาะสม

• เม็ดมีดกลึงเริ่มต้น Insert

• เม็ดกลึงเกลียว การอ่านรหัส

• ดอกต๊าปเกลียว มีกี่แบบ

• เกรดเม็ดมีด Insert Grade