2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้องฯ

2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพได้ครบถ้วน ถูกต้องฯ

 

ข้อตกลงในการพัฒนางานฯ

(ข้อตกลงในการพัฒนา 2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่คาดหวัง)

        เชิงคุณภาพ