ครูที่ปรึกษา รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทองแดง ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ น้ำยาขัดอเนกประสงค์จากมะเฟือง