ข้อมูลการติดต่อ

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 101 หมู่ 1  ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230

โทรศัพท์ 032-697062