วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมประชุมมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


development

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ