วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูกมล ดิษฐาพร หัวหน้างานทะเบียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติ) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


finance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ