วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งงานประกันคุณภาพฯ ดำเนินการตรวจสอบแฟ้มเก็บร่องรอยเอกสารงานประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน

ติชม

สร้างโดย :


insurance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ