วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ นางสาวพนิดา ชมยินดี หัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


insurance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ