วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๕ น. นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือ นางสาวพนิดา ชมยินดี หัวหน้างานประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


insurance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ