วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นาวสาวศิตาพร ปกป้อง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมประชุมมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


Welfarework

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ