วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูสุวดี สายสกล หัวหน้างานบัญชี ครูอังศุพิชญ์ ภัคดี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ครูอรภชา กฤชเอกศิลป์ หัวหน้างานการเงิน พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ เพื่อใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


finance

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ