วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมาย ให้ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนฝ่ายบริหารในการต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด โดยมี นางอุษา ไชยบุรินทร์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ นางสาวสุวดี สายสกล ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี (ครูที่ปรึกษางานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๔) ณ ร้าน coffee fin cafe ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


promote

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ