วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี (ครูที่ปรึกษางานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน) ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๔) ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ติชม

สร้างโดย :


promote

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ