วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นางอุษา ไชยบุรินทร์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ นางสาวสุวดี สายสกล ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี (ครูที่ปรึกษางานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน) พร้อมด้วยคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ร่วมประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ติชม

สร้างโดย :


promote

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ