งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมกับงานความร่วมมือจัดส่งหนังสือแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพร้อมการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) 1. ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก 2. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 3. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 4. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 5. การไฟฟ้าทับสะแก 6.การไฟฟ้าจังหวัดประจวบฯ

ติชม

สร้างโดย :


cooperation

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ