วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ นางสาวปิยวรรณ กระมุข หัวหน้างานบุคลากร พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และการพัฒนายกระดับการเรียนรู้สู่การปฏิบัติทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


chaiburin

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี