วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับงานปกครอง ตรวจระเบียบเครื่องแต่งกายนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


chaiburin

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี