วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๑๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวอังศุพิชญ์ ภัคดี หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายงาน ร่วมประชุมมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


Accountingroom

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
การบัญชี