วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค กลาง ๕ และคณะผู้ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาทิฐิสัญจรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ เพื่อชี้แจงแนวนโยบายยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษาคกลาง ๕ และติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


krunid

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์