วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูกิตติศักดิ์ ทรหด หัวหน้างานโครงการพิเศษ พร้อมด้วยคณะครู ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงเรียน และติดตั้งระบบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการสอนสาธิตในวันที่เสด็จผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ภายใต้การติดตามการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคีรีล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติชม

สร้างโดย :


ep

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์