วันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายจรัญ มนัส หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือ และชี้แจงรายละเอียดการเข้าออกบ้านพักครู ณ ห้องประชุมอาคารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


building

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ