วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายจรัญ มนัส หัวหน้างานอาคารสถานที่ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและมอบหมายนโยบายงานอาคารสถานที่และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมอาคารอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบาง

ติชม

สร้างโดย :


building

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ