วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๑๕ น. นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีชญานนท์ สายนาค หัวหน้างานกิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


data

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ