วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมการใช้ระบบรับแจ้งเหตุ MOE SAFETY CENTER ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔๔๔

ติชม

สร้างโดย :


BSPC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ