วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ครูสินีนาฏย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการบริการงานส่วนหน้าโรงแรม โดยมี นางสาวจรรญภร แพเกิด เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


BSPC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ