วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ๑ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


BSPC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ