วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๑๕๗๐ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๕ ณ ชูชัยบุรีศรีอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ติชม

สร้างโดย :


BSPC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ