วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๑๕ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยครูนิเทศ ครูที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมประชุมการนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงาน/ฝึกประสบการวิชาชีพในสถานประกอบประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


bilateral

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ