วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายอรุณ เกลื่อนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมด้วยคณะครู นิเทศติดตามนักเรียนฝึกงาน นักศึกษาฝึกอาชีพ ณ อู่พงษ์กลการ จังหวัดชุมพร บริษัท ศรีรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด จังหวัดชุมพร บริษัท ซีพีพี จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติชม

สร้างโดย :


bilateral

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ