วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกิตติศักดิ์ ทรหด หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน นายเผด็จ ทิมแท้ หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลม ภายในอาคารของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยต่อคณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติชม

สร้างโดย :


specialproject

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ