วันอังคาร ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครูฑีปกรณ์ หัสดำ พร้อมด้วยลูกเสือวิสามัญ จำนวน ๑ หมู่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือศรีเจริญแคมป์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ติชม

สร้างโดย :


BSPC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ