วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางอุษา ไชยบุรินทร์ หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ นางสาวสุวดี สายสกล ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี (ครูที่ปรึกษางานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน) นางสาววีณา ใจเพชร ครูประจำสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการอบรมนักขาย new gen เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษามีรายได้เสริมจากการขายของธุรกิจออนไลน์ โดยมี คุณวรวรรณ พัฒนกิจจำรูญ คุณเพชรา โอระนันท์ คุณตติย อัครวานิชตระกูล ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชาและประธานคณะที่ปรึกษาศูนย์โอทอปหัวหิน คุณวรวรรณ พัฒนกิจจำรูญ และคุณเพชรา โอระนันท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทองมงคล วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


Chatnarong

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เครื่องกล