วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมประชุมติดตามความสรุปผลการดำเนินโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องโฮมเธียเตอร์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


BSPC

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ