วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน มอบหมายให้ นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ในโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


welding

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ