วันที่ 19-20 ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 0.9.30 น. นายองอาจ รุ่งเรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการติดตั้งจอโปรแจคเตอร์และโปรแกรมเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์โลหะการ โดย นายจรัญ มนัส หัวหน้าสาขาวิชาอำนวยความสะดวก

ติชม

สร้างโดย :


welding

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ