วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ประกาศผลการประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ด้านทักษะวิชาชีพ (สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์) 1) ทักษะการพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รางวัลชนะเลิศ) 2) ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑)

ติชม

สร้างโดย :


krunid

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์