วันพุธที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ (ปวช.๓) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๒ (ปวส.๒)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


krutae

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์