วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายธวัชชัย ดุกสุขแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประพฤติ พฤศชนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


krutae

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์