ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ได้กำหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 14 กันยายน 2565 จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหารฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่า

ติชม

สร้างโดย :


activity

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ