วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายฐิติปกรณ์ ภคุโล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะครูหัวหน้าสาขาวิชา ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ (ปรับปรุงรายวิชา) ณ อาคารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ติชม

สร้างโดย :


krunid

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์